Právo provádět terapie Technikou kvantové léčebné hypnózy (QHHT) mohou jen terapeuti, kteří k tomu byli odborně proškolení Dolores a Julií Cannon a dodržují standardy a požadavky jimi stanovené. Jejich seznam nalezenete na oficiálním anglickém webu QHHT zde nebo na těchto stránkách zde pro ČR a zde pro SR.

Terapie se v žádném případě nesmí provádět online. Každé sezení má jasně danou strukturu a postup.

Všichni terapeuti byli proškoleni, jak klientům co nejlépe pomoci a jak řešit nenadálé situace. O vhodnosti terapie se vždy poraďte s konkrétním terapeutem. Terapie nemohou podstupovat lidé se schizofrenií, mnohočetnou poruchou osobnosti, s Alzheimerovou chorobou, případně osoby neschopné mluvit nebo hluché.