Následující informace byly převzaty a přeloženy z oficiálních stránek Dolores Cannon, s laskavým svolením Julie Cannon.

Kariéra Dolores Cannon jako hypnoterapeutky specializující se na regresi minulými životy trvala téměř 50 let a zavedla ji na neuvěřitelnou cestu po bezpočtu fascinujících destinací. Vzhledem k tomu, že škála témat, která její práce pokrývá, a samotný rozsah její díla, které vytvořila, ji řadí do vlastní kategorie, v této části můžete získat přehled o každé etapě její kariéry a o tom, jak se v průběhu let vyvíjela. Přečtěte si o jejích začátcích v hypnoterapii, kdy poprvé objevila reinkarnaci, zjistěte, jak vyvinula a zdokonalila svou vlastní unikátní metodu hypnózy známou jako Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®), a objevte všechny podmanivé oblasti výzkumu, které zkoumala na své cestě.

1. část: Raný život a prehypnóza

Dolores Cannon se narodila v St. Louis, Missouri, USA v roce 1931, kde žila a vyrůstala s rodinou až do ukončení akademických studií v roce 1947. V roce 1951 se provdala za svého manžela Johnnyho, profesionálního příslušníka amerického námořnictva, s nímž strávila dalších 21 let cestováním po celém světě, aby vyhověla jeho různým zahraničním úkolům. Svou rodinu vychovávala jako typická manželka námořníka v průběhu 50. a 60. let až do roku 1968, kdy několik významných událostí nakonec navždy změnilo běh jejího života.

2. část: První setkání s reinkarnací

V šedesátých letech Dolores a Johnny používali jednoduchou hypnózu k řešení špatných návyků (kouření, přejídání atd.). Dolores se s reainkarnací setkala poprvé v roce 1968, kdy byla s manželem požádána jedním z lékařů na námořní základně, na které sloužil v Texasu, aby hypnózou pomohli jedné z jeho pacientek. Žena trpěla poruchou příjmu potravy, byla extrémně obézní, měla vysoký krevní tlak a měla problémy s ledvinami. Lékař se domníval, že by bylo nesmírně přínosné, kdyby se hypnóza dala využít k tomu, aby se žena prostě uvolnila.

V polovině sezení začala žena nečekaně popisovat výjevy z minulého života, kde byla mladou dívkou, žijící v Chicagu v bouřlivých dvacátých letech minulého století. Dolores a Johnny sledovali, jak se žena doslova proměňuje v jinou osobnost s různými slovními projevy a tělesnými manýry. Přestože to bylo velmi zvláštní a naprosto nevysvětlitelné, rozhodli se jít s proudem sezení a zjistit, co se dá tímto průzkumem zjistit. Během následujících několika měsíců Dolores a Johnny ženu provedli regresí do pěti různých a odlišných životů zpět do doby, kdy byla stvořena Bohem. Celý příběh této události vypráví první kniha, kterou kdy Dolores napsala, Vzpomínky na pět životů (2009).

Tato sezení se konala v době, kdy regrese minulého života byla téměř neslýchaným konceptem. Tehdy ještě neexistovalo žádné hnutí New Age, metafyzika byla ještě desítky let daleko a prostě neexistovaly knihy, návody nebo prostředky, které by se daly použít pro případ jako je tento. To se však ukázalo jako požehnání, protože to přimělo Dolores a Johnnyho sepsat vlastní soubor pravidel, vyvinout vlastní techniku bez dohledu zavedeného lékařského orgánu a znamenalo to, že nic neomezovalo ani nespoutávalo jejich přístup. V důsledku toho, že neměli nikoho, kdo by jí říkal, co mají dělat, jak to mají dělat nebo co je či není možné, experimentovali s nenasytnou touhou a nadšením.

Později téhož roku Byl Johnny málem zabit opilým řidičem při strašlivé automobilové nehodě na cestě na námořní základnu. V důsledku jeho zranění byl po zbytek života upoután na invalidní vozík kvůli částečné amputaci, a tak se Dolores a Johnny rozhodli přesídlit do hor v Arakansasu, kde si podle nich budou moct se svými čtyřmi dětmi dovolit žít z vojenské penze. V této době šla Doloresina bádání v hypnóze a reinkarnaci stranou, protože se plně soustředila na manžela a výchovu svých dětí.

3. část: Praxe hypnózy na plný úvazek

Jakmile její děti vyrostly a odešly z domova, aby začaly žít vlastní život, rozhodla se Dolores koncem sedmdesátých let začít s klienty opět důsledně praktikovat hypnózu. Přestože žila v malém venkovském městečku s velmi malým počtem obyvatel, dokázala úspěšně přilákat různorodou škálu klientů díky své touze převzít jakýkoliv případ bez ohledu na okolnosti. Její raná práce byla silně zaměřena na reinkarnaci, díky čemuž se seznámila s konceptem cestování v čase a spokojila se s ním. Mnoho jejích prvních klientů popisovalo scény z minulých životů, kde žili v minulých desetiletích, minulých stoletích a dokonce i minulých tisíciletích v nejrůznějších společenských prostředích na různých místech po celé Zemi. Poté strávila týdny zkoumáním podmínek života v lokalitách a časových obdobích, ve kterých její klienti svůj život popsali, aby si ověřila autenticitu výsledků, které zaznamenávala. 

Její rané chápání reinkarnace se zdá být poněkud zjednodušující v porovnání s tím, jak dalece se její práce vyvinula. Při zpětném ohlédnutí za tím, kde začala a jak informace obdržela, si však Dolores uvědomila, že „Oni“ začánali pomalu stavět základy, díky nimž bude rozumět, sdělovat a vysvětlovat mnohem náročnější a složitější myšlenky a koncepty, které bude v budoucnu dostávat. Označením "Oni" myslela Podvědomí, zdroj veškerých znalostí. Občas promlouvali v jednotném čísle, někdy mluvili jako "my".

4. část: (Podvědomí) a kvantová léčebná hypnóza

Dolores vedla sezení s tisícovkami klientů, znovu a znovu zaznamenávala stejné výsledky a strávila obrovské množství času a energie ověřováním autenticity minulých životů svých klientů, a tak mohla definitivně dojít k závěru, že její výsledky jsou skutečně pravé a že se napojila na neuvěřitelně silný zdroj informací. Při dalším zkoumání si postupně uvědomila, že informace, které dostávala o minulých životech, různých časových obdobích a řadě dalších témat, ve skutečnosti nevycházely z vědomí klientů, které hypnotizovala.

Svou techniku hypnózy rozvíjela pomalu a s velkou trpělivostí, a postupně přicházely i odpovědi na otázky. Po mnoha letech praxe a zkoumání si Dolores nakonec uvědomila, že vzpomínky na minulé životy a dodatečné informace, které prostřednictvím klientů dostává, jí předává mnohem větší, mocnější a znalejší část já jejích klientů, o jehož existenci jejich vědomé mysli vůbec nevěděly.

Rozhodla se to označit jako Podvědomí, protože to byla část mysli každého člověka, která skutečně existuje, ale leží těsně pod úrovní našich vědomých myslí a pozoruje. Když Podvědomí kontaktujete a komunikujete s ním, není vůbec žádná otázka, na kterou by nedokázalo odpovědět o současném životě jedince ani o některém z jeho minulých životů. Po mnohaletém vývoji a zdokonalování techniky, nahrazování časově náročných a únavných indukčních metod přístupem, který zahrnuje použití hlasu, obrazotvornosti a vizualizace, definovala Dolores svou Techniku kvantové léčebné hypnózy. Tato technika umožňuje přímý kontakt a komunikaci s Podvědomím jakéhokoli jedince, které odpovídá na jakékoliv otázky a může také vytvořit základy okamžitého uzdravení.

5. část: Ježíš a eséni

Vzhledem k vlažnému, ale pomalu rostoucímu zájmu o reinkarnaci v 70. a na počátku 80. let i vzhledem k neochotě zavedených knižních nakladatelství přijmout tento vznikající obor trvalo Dolores více než 9 let, než po téměř deseti letech výzkumu, psaní a trpělivosti vydala svou první knihu. V roce 1992 založila vlastní nakladatelství Ozark Mountain Publishing, které dnes vydává knihy více než 50 autorů na 4 kontinentech. Knihy Dolores byly přeloženy do více než dvaceti jazyků.

Jak se rozvíjelo její chápání reinkarnace a rozšiřovala se její schopnost přijímat náročnější koncepty, Dolores narazila na klientku, která byla výjimečným subjektem hypnózy. Dolores ji dokázala přenést zpět do 25 samostatných životů tím, že se zpět v čase posunovala po sto letech. Každá osobnost, kterou žena v každém životě popisovala, byla výrazně odlišná od ostatních, a pro Dolores to byl skutečně pozoruhodný způsob, jak zkoumat historii a život v různých časových obdobích. Na základě práce s touto klientkou napsala dvě knihy. První knihou byla Duše vzpomíná na Hirošimu (1993), která popisuje život muže, jenž líčí své zážitky jako Japonec v Hirošimě v roce 1945, kdy byla na město za druhé světové války svržena atomová bomba.

Toto šokující svědectví o svržení atomové bomby z perspektivy člověka, který tam byl, poskytuje mrazivé ponaučení o hrůzných účincích války a jaderných zbraní. Druhá kniha byla Ježíš a eséni (1992), která popisuje život mladého muže, jenž byl Ježíšovým esejským učitelem. Mnoho pravd o Ježíšovi samotném, jeho osobnosti, jeho původu, jeho životě a době, ve které žil, je odhaleno v tomto fascinujícím líčení učitele, který láskyplně do detailu popisuje svůj osobní vztah s Ježíšem. Dolores také vydala knihu Kráčeli s Ježíšem (1994) jako pokračování této knihy, která popisuje minulé životy dvou žen, které Ježíše doprovázely v různých obdobích jeho života, podává ohromný vhled a podrobnosti o tom, kým byl jako osoba, o jeho pocitech k těm, které potkal, o jeho návštěvách domovů a kolonií malomocných, o jeho léčebných metodách, o jeho politických jednáních a ukřižování.

6. část: Vysvětlení Doloresiných schopností

Během celého vývoje její kariéry je pro Dolores opakujícím se tématem dosažení „komfortní zóny“ v porozumění ohledně konkrétní oblasti. Pak jí podvědomí může představit nový koncept, který často zcela zpochybňuje její systém víry a nutí ji rozšiřovat svůj způsob myšlení. Příkladem takové události bylo, když Podvědomí vyslovilo myšlenku, že čas ve skutečnosti neexistuje tak, jak jej člověk vnímá. Každý okamžik je TEĎ. Minulost, současnost a budoucnost existují pouze v TEĎ. Byli jsme vychováni k tomu, abychom vnímali čas jako lineární vývoj událostí založený na rotaci Země kolem Slunce. S použitím tohoto zdůvodnění bychom měli úplně jiné pojetí času, kdybychom žili na jiné planetě. Jaký „čas“ bychom použili, kdybychom cestovali vesmírem, aniž bychom obíhali kolem Slunce. Čas je prostě perspektiva, kterou jsme přijali.

Tento koncept byl poprvé představen v knize Správci zahrady (1993), která vysvětluje mimozemský původ lidstva a popisuje skupinu nazvanou „Rada“, jež byla s lidstvem od samého počátku. V knize je vysvětleno, jak je lidstvo jediným druhem v dějinách, který vynalezl způsob měření něčeho, co neexistuje. Rozšíření myšlení přišlo s přijetím, že v TEĎ existují současně všechny věci, události i životy. Tyto koncepty jsou v pozdějších knihách rozpracovány do podstatně větších podrobností, zejména v sérii Spletitý vesmír. Podvědomí uvedlo, že lidstvo nikdy skutečně nedosáhne ke hvězdám, dokud neopustíme naše hluboce zakořeněné pojetí času a neuvědomíme si univerzální realitu, že vše existuje v TEĎ.

Dalším příkladem toho, že musela rozšiřovat své životní přesvědčení, bylo, když ji její zájmy nasměrovaly, aby zkoumala, co se děje mezi jedním životem a druhým. Závěry této výpravy byly publikovány v knize Mezi smrtí a životem (1993) a výmluvně popisují, co se děje v okamžiku smrti, kam jdeme po životě, jak se ohlížíme a analyzujeme své životy, jakmile jsou dokončeny a jaký byl smysl života.

7. část: Nostradamus kontaktuje Dolores

Na počátku osmdesátých let Dolores narazila na fascinující případ, kdy prováděla regresi se ženou, která začala popisovat život, kdy byla studentkou francouzského proroka Michela De Nostradame, známějšího jako Nostradamus. Nostradamus je známý psaním proroctví hlásajících velké katastrofy a pustošení napříč celou historií. Jeho schopnosti byly skutečně neuvěřitelné, jelikož předpověděl atentát na Johna F. Kennedyho, útok „létajících ptáků ve městě dutých hor“ (odkazující na útoky z 11. září) a následnou válku na Blízkém východě, abychom jmenovali alespoň některé. V polovině sezení, když žena popisovala svůj život, její osobnost náhle ustoupila do pozadí a začal skrze ni mluvit Nostradamus přímo k Dolores. Řekl jí, že po ní chce, aby napsala knihu (z níž se vyklubaly 3 knihy), která by lidstvu poskytla větší porozumění a vyjasnění pravých významů jeho čtyřverší (proroctví).

V návaznosti na to, o pojmu času se hovořilo v předchozí části, je důležité poznamenat, že jedním z fascinujících rysů dialogu Dolores s Nostradamem bylo, že s ní hovořil přímo z doby, kdy žil v 16. století. Nebyl to jeho duch komunikující z úrovně duchů, ale Nostradamus sám s Dolores komunikoval, zatímco on žil svůj život ve Francii, a ona žila svůj život v Arkansasu. Nostradamus vysvětlil Dolores, že s ní nikdy neztratí kontakt a že přijde doručit vzkazy bez ohledu na to, kdo jsou její klienti.

Uvádí, že v důsledku inkvizice byl nucen zamaskovat svá poselství tak, aby nebyla zničena a mohla být později včas rozluštěna. V důsledku toho, jak se francouzský jazyk vyvíjel, přispěli novodobí tlumočníci ke zkreslení mnoha skutečných významů. Nostradamovým záměrem bylo tyto dezinterpretace napravit diktováním skutečných významů svých vizí Dolores, aby je publikovala po celém světě. Chtěl nás varovat, abychom pochopili, že jsme ti, kdo tvoří naši budoucnost, a že je to naše volba prostě jít jinou cestou, a tak odvrátit ty nejhorší scénáře, které předvídal. Jedním z jeho nejsilnějších a nejmrazivějších vzkazů bylo: „Kdybych vám říkal ty nejhorší věci, které jsou vaše mysli schopné vytvořit, udělal byste cokoliv, abyste to změnil?" Nostradamus velmi podrobně hovoří o tom, jak naše mysl pracuje, aby vytvořila realitu, kterou zažíváme.

Po několika letech spolupráce s Nostradamem diktujícím pravé, původní významy svých poselství vydala Dolores 3 knihy v sérii s názvem Rozhovory s Nostradamem, kde podrobně popsala přesné významy 1000 čtyřverší a předpovědí přímo od samotného proroka. Diskutovaná proroctví zahrnují vytvoření superpočítačů, vzestup internetu, nevyzpytatelné výkyvy počasí, změny Země a dopady, které tyto změny budou mít na velké země a města, válku na Blízkém východě, světové vlády, politiku, 2012, simultánní čas, Antikrista, jaderné zbraně, AIDS pocházející z opic a jeho záměrné šíření světovými vládami, britskou monarchii, stav světa následující po Vzestupu. Vzestup samotný, rozpad Sovětského svazu na různé nezávislé státy, papeže, skryté informace velkého významu pro lidstvo pohřbené kdesi v poušti na Blízkém východě, katastrofa raketoplánu Columbia Space Shuttle a návštěvy mimozemšťanů. Navštivte prosím sekci knih a přečtěte si více o tom, co můžete očekávat v této sérii.

8. část: UFO, mimozemšťané a život na jiných planetách

V průběhu poloviny až konce 80. let se Doloresina práce začala pomalu ubírat zcela novým směrem k výzkumu. Do oblasti vyšetřování UFO a ET se dostala v roce 1985, kdy se zúčastnila svého prvního výročního setkání s MUFON (Mutual UFO Network), jednou z největších a nejrespektovanějších investigativních organizací UFO na světě. O rok později zavedly Dolores zájmy do Velké Británie, kde provedla na místě průzkum podezřelých vylodění UFO a zkoumala četné kruhy v obilí nalezené na anglickém venkově. V roce 1987 byla na jednom z každoročních setkání MUFON požádána, aby vedla sezení se ženou, která měla pocit, že má zkušenosti s únosem, ale nebyla schopná si cokoliv detailně vybavit. Až do této chvíle technika hypnózy Dolores automaticky přenášela její subjekty zpět do minulého života. Musela upravit svou metodiku, aby se nedostala do minulého života a soustředila se na současné události. V důsledku zájmu o tuto ženu a samotnou Dolores se zasedání, které zdaleka nebylo příznivým prostředím pro „experiment“, smělo zúčastnit přes 30 pozorovatelů. Kupodivu odklon od jejího obvyklého přístupu a zároveň i tak velmi neobvyklé prostředí, ve kterém se zasedání konalo, fungovalo velmi efektivně a přineslo několik úžasných výsledků.

Dolores zjistila, že někteří lidé mají s ET zkušenosti již od útlého dětství a že často existují vícegenerační vztahy mezi pozemskými rodokmeny a ET rasami. Malí šedáci byli ve skutečnosti stvořeni jako typ biologického robota, jinou rasou mnohem vyspělejší než lidstvo. To vysvětluje, proč tolik lidí hlásí, že malí šediváci jsou extrémně chladní, téměř bez jakéhokoli emočního projevu. Rasy, které je vytvořily, jsou mnohem vyšší, šedé s velmi štíhlými trupy, hubenými končetinami a velkýma černýma očima. Během svého dobrodružství při průzkumu ET a UFO se Dolores dostala do kontaktu s četnými ET entitami, které přicházely přes její subjekty, aby jí dodávaly informace a porozumění. Tam venku ve vesmíru skutečně existuje bohatý život existující v nejrůznějších tvarech, formách a velikostech.

Její kniha Strážci (1998) znamenala pro Dolores průlomovou publikaci po více než 20 letech regrese klientů se zkušenostmi z ET a UFO. Dozvídáme se, že téměř všechny takzvané případy únosů jsou vlastně vzájemnou dohodou uzavřenou před inkarnací za účelem vzájemné pomoci. Stejně jako zažíváme amnézii toho, kdo jsme a odkud pocházíme, než jsme se inkarnovali na Zemi, tak také zažíváme amnézii, pokud jde o smlouvy a dohody, které jsme uzavřeli s ostatními, než jsme sem přišli. Problém, který dnes existuje, spočívá v tom, že většinový názor lidstva na mimozemšťany utvářela a manipulovala mainstreamová média, systémy náboženské víry a vědecká dogmata. Jak málo lidí je skutečně schopno přistupovat k této oblasti s objektivním, nezaujatým postojem. Když si to uvědomíme, je pochopitelné, že tolik lidí přistupuje k tomuto tématu se strachem, odmítnutím nebo naprostým popřením. Správci pomáhají překlenout nedostatek porozumění mezi:

  1. pochopením, že se záhadné události a zkušenosti skutečně dějí milionům lidí na každém kontinentu planety,
  2. tím, že tyto události a zkušenosti zavrhují, popírají a zesměšňují vědecké, vládní a náboženské instituce, na jejichž vysvětleních je  mnoho lidí závislých.

Mezi další knihy, které vyšly jako výsledek Doloresiných výzkumů na poli činnosti UFO a mimozemšťanů, patří Poselství z hvězd (1996), které zkoumá nesmírnost našich jednotlivých bytostí a náš původ mimo planetu, a Legenda o vesmírné havárii (1994), která popisuje život, kdy je žena navrácena zpět do doby, kdy před tisíci lety havarovala v oblasti Aljašky/Kanady kosmická loď. Je to příběh o původu indiánských ras v Americe.

9. část: Spletitý vesmír

Po více než třiceti letech zkoumání a psaní o pojmech týkajících se života a smrti, reinkarnace, původu lidstva, UFO a mimozemšťanů, proroctví Nostradama a široké škály dalších témat si Dolores začala uvědomovat, že informace, které dostává, jsou tematicky příliš rozsáhlé a rozličné, aby je bylo možné zařadit do jedné, či dokonce několika konkrétních oblastí. Protože se musela přizpůsobit změně celé své kariéry, rozhodla se vydat své nové dílo v seriálu s názvem Spletitý vesmír. Dolores v současné době vydala 5 svazků a uvádí, že tyto knihy jsou pro ty lidi, kteří chtějí, aby se jejich mysl ohýbala jako preclík.

10. část: Tři vlny dobrovolníků

Během své kariéry Dolores identifikovala vzorec u mnoha klientů, se kterými se během let setkala. Zatímco mnoho lidí uvádělo minulé životy ve všech typech situací, ve společnostech a kulturách na Zemi v mnoha různých časových obdobích, určití jedinci, kteří za Dolores přišli, popisovali, že život, který v současné době prožívali, byl prvním a jediným životem, který na Zemi žili. Když se jich zeptala, odkud jsou, jednoduše řeknou „Zdroj“ a vyjádří hluboký smutek nad tím, proč jsou tady a jak moc jim chybí „domov“. Další sezení s takovými jedinci odhalila, že se poprvé inkarnovaní skutečně dobrovolně přihlásili k příchodu na Zemi v tuto konkrétní dobu s úmyslem pomoci lidstvu zvýšit jeho vibrace v procesu vzestupu. Někteří dobrovolníci nikdy předtím nežili ve fyzickém těle, jiní žili jako vesmírné bytosti v mimozemských civilizacích na jiných planetách a jiní přišli z jiných dimenzí.

V knize Tři vlny dobrovolníků a Nová Země (2011) popisuje Dolores výzvu  dobrovolníkům jít na pomoc Zemi kvůli atomovým bombám, které byly svrženy na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945. První vlna dobrovolníků, která přišla, byli „průkopníci“ a rozhodně to měli nejnáročnější, protože prošlapávali cestu, po níž je budou následovat ti, kteří přijdou po nich. Dobrovolníci druhé vlny působí jako antény energie, jejich úkolem je jednoduše existovat a ovlivňovat ty kolem sebe. Dobrovolníci třetí vlny, mnoho dětí s neuvěřitelným talentem, schopnostmi a vzpomínkami, jsou doslova darem světu. Mají znalosti a moudrost, které lidstvu pomohou dokončit přechod a překonat mnohé překážky, které před nimi leží.

11. část: Cesta pokračuje

Dolores Cannon, která 18. října 2014 odešla z tohoto světa, po sobě zanechala neuvěřitelné úspěchy v oblasti alternativního léčení, hypnózy, metafyziky a regrese do minulého života, ale nejpůsobivější ze všeho bylo její vrozené pochopení, že nejdůležitější věcí, kterou mohla udělat, je sdílet informace. Odhalit skryté nebo neobjevené vědomosti, které jsou životně důležité pro osvícení lidstva a naše poučení zde na Zemi. Pro Dolores bylo nejdůležitější sdílení informací a znalostí. Proto její knihy, přednášky a jedinečná metoda hypnózy QHHT® nepřestávají udivovat, vést a informovat tolik lidí po celém světě. Dolores prozkoumala všechny tyto možnosti a ještě více a přitom nás vzala s sebou na projížďku našimi životy. Chtěla se svými spolucestujícími sdílet své cesty do neznáma.

Po odchodu Dolores Cannon se generální ředitelkou Quantum Healing Hypnosis Academy, která vyučovala QHHT po boku Dolores více než deset let, stala její dcera Julia Cannon, která vyučuje QHHT online i po celém světě.

Julia Cannon se stala registrovanou zdravotní sestrou a po dobu své dvacetileté kariéry pracovala v oblasti intenzivní péče a domácího zdravotnictví. Poté se rozhodla prozkoumat další aspekty léčitelské profese a vystudovala Reconnective Healin a Techniku kvantové léčebné hypnózy (QHHT) od Dolores Cannon. Její energetické léčení získalo svůj vlastní rozměr a zformovalo se do něčeho, čemu říká „Předávání světla". Jde o intuitivní vyzařování světla z rukou, směřující energii tam, kde je to potřeba k vyrovnávání případných nedostatků v těle. K tomuto vyrovnávání může docházet na fyzické, duševní a/nebo duchovní úrovni. Zatímco pracuje v něčí energetické oblasti, dostává intuitivní zprávy/dojmy z toho, co se děje a co je potřeba k tomu, aby byla daná osoba uzdravena. To totiž stejně jako zprávy z QHHT sezení její matky vedly k napsání její knihy “Řeč duše - jazyk vašeho těla“, a nyní certifikovanému on-line kurzu Řeč duše, kde je konečně odhalen a přeložen tajný jazyk našich těl.