Dolores Cannon vyvinula svou techniku Quantum Healing Hypnosis TechniqueSM (QHHT®) (překládáme jako Technika kvantové léčebné hypnózy) na základě vlastní praxe a dle instrukcí podvědomí (PV). Používání originálního názvu, zkratky a samotná technika je chráněno autorskými právy, které vlastní Quantum Healing Hypnosis Academy, 815 N. Gaskill St. Huntsville, AR 72740.

Dolores svou techniku vyučovala po celém světě, a nyní tuto výuku může provádět výhradně její dcera Julia Cannon, jelikož Dolores je již na druhém břehu. Veškeré a jediné oficiální informace naleznete vždy na centrálním webu www.qhhtofficial.com. Chcete-li se tuto techniku naučit, můžete využít několika dostupných jazyků (angličtina, ruština, francouzština, čínština, japonština). Připravujeme český překlad online kurzu, předpokládáme, že bude hotov v 1. čtvrtletí 2024.  Nabízí-li vám někdo jiný, že vás tuto techniku naučí, vězte, že k tomu není oprávněn.

Na webech www.dolorescannon.cz a www.dolorescannon.sk naleznete informace týkající se ČR a SR.

Dolores byla velmi přísná učitelka a striktně trvala na tom, aby se její technika prováděla podle jejích pokynů. Zdůrazňovala, že jen tak je možné zaručit, že bude dosaženo dobrých výsledků a klientovi nevznikne žádná újma. Do své techniky zakomponovala řadu ochranných prvků na ochranu klienta, které každý certifikovaný terapeut používá.

Jedním ze základních a striktně vyžadovaných postupů je, že se terapie nesmí provádět online nebo po telefonu, ale výhradně prezenčně. Měla k tomu své důvody na základě svých zkušeností. Polemizovat o tom, že v dnešní době už věci fungují jinak a terapie se online dělat dají, sice můžeme, ale toto byl Doloresin striktní požadavek. Existují jiné techniky, které se online provádět dají a mají svou k tomu uzpůsobenou metodiku.

 

Jak poznáte, že váš terapeut má oprávnění terapii QHHT® provádět?

1. Může se vám prokázat certifikátem podepsaným Dolores nebo Julií Cannon.

2. Můžete si jej dohledat na oficiálním webu v seznamu certifikovaných terapeutů zde. Najeďte na stránce dole tabulku, a v roletce pod Country vyberte Czech Republic nebo Slovak Republic

3. Některé certifikované terapeuty naleznete i na těchto stránkách, pokud si zde přáli být uvedeni

  

Použití loga

Můžete se setkat s několika oficiálními logy, nicméně to, že ho někdo na webu má, ještě neznamená, že má právo jej používat, proto doporučujeme, abyste si jeho kvalifikaci ověřili na oficiálním webu viz výše.